Home » นานาสาระ » เรียงความวันครู เรียงความวันไหว้ครู เรียงความเรื่องครู


เรียงความวันครู เรียงความวันไหว้ครู เรียงความเรื่องครู

เรียงความวันครู เรียงความวันไหว้ครู เรียงความเรื่องครู วันครูหรือวันไหว้ครูของทุกๆปี นักเรียนทั้งหลายก็จะได้การบ้าน จากคุณครู ให้เขียนเรียงความส่ง มาดูแนวทางในการเขียนเรียงความที่ Jamjung.com นำมาฝากกันครับ

เรียงความเรื่องครู

**********************************************
เรียงความวันไหว้ครู
ในที่สุด มันก็วนมาถึงอีกจนได้ สำหรับวันไหว้ครูฉากเดิมๆที่แสดงแทบจะเหมือนกันในทุกๆปีก็กลับมาอีกครั้ง ภาพการเตรียมงาน เตรียมสถานที่ จัดพานดอกไม้ พานธูปเทียน และเลือกตัวแทนถือพาน ได้ไหลย้อนกลับเข้าสู่สายตาเราอีกครั้ง ฉันเคยสงสัย นักเรียนหลายคนเคยข้องใจ กับการจัดพิธีกรรมดังกล่าวขึ้น ทั้นที่มีเป้าหมายบ่งัดว่า เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแต่จะมีสักกี่คนเข้าใจความหมายที่แท้จริงของมัน และซาบซึ้งไปกับพิธีกรรมนี้…
แต่ก่อน เมื่อฉันยังอ่อนต่อโลกใบนี้มากนักกว่าปัจจุบันนัก ฉันยังไร้ซึ่งความคิดอันลึกซึ้งที่สามารถกลั่นกรองว่า หน้าที่และคำว่า “ครู” มีความสำคัญอะไรไปกว่าคนที่คอยจับตามองนักเรียนทุกฝีก้าว และสอนหนังสือในห้องเรียน แล้วฉัน ก็ผ่านพิธีกรรมเหล่านี้ไปอย่างผิวเผินที่สุด
จนหลายปีต่อมา ฉันถึงได้สัมผัสกับคำว่า “ครู”อย่างจริงจัง ไม่ใช่เพราะว่าฉันต้องกลายเป็น “ครูจำเป็น” เพียงแต่… เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้น เราก็สามารถอ่านถึงความนัยที่ครูต้องการสั่งสอนพวกเรา สิ่งที่ครูดุว่าตักเตือนทั้งหมด เป็นเพีงเพราะครูอยากให้เราได้ดี โดยไม่คำนึงถึงตนเอง
“ครู” มาจากคำว่า “ครุ” ที่แปลว่าหนัก ภาระหนักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนจึงตกอยู่กับครูทั้งสิ้น ซึ่งถ้าย้อนกลับมาดูตัวเราเอง เราจะสามารถแบกรับภาระนั้นไว้ได้ทั้งหมดหรือไร? เราสามารถเสียสละได้เหมือนอย่างที่ครูหลายต่อหลายท่านเสียสละตลอดมาได้หรือ?
เพราะความสุขของครู ไม่ได้อยู่ที่ตนเอง แต่อยู่กับลูกศษย์ที่ตนเองอุตสาหะปลุกปั้นมา เมื่อศิษย์ได้ดี ครูย่อมดีใจ…
แต่ศิษย์ของครู เคยหันกลับมามองครู ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของตน สักกี่ครั้ง…
*****************************************

ที่มา

http://khanomjeep-salapao.exteen.com

“ ครูในดวงใจ ”

หากเราจะนึกถึงใครคนหนึ่งที่นอกจากคุณพ่อ และคุณแม่ของเรา ใครคนหนึ่งที่เขา คอยดูแลเรา คอย อบรม และมอบวิชาความรู้ให้กับเรา ใครคนหนึ่งที่ ยอมเหนื่อย เพื่อเรา โดยที่เขา ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ใครคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ ครู ” ซึ่งข้าพเจ้าอยากให้เป็น “ คุณครูในดวงใจ ” ของข้าพเจ้าครับ

หลายคนได้ให้คำนิยามมากมายที่เกี่ยวกับคำว่า ครู บางคนเปรียบครูเป็นเหมือนกับแสงเทียนที่คอยส่องแสงสว่างไปยังเส้นทางที่ดี บางคนอาจจะเปรียบครูเป็นเหมือนกับเรือลำหนึ่ง ที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้า ด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ละคนย่อมที่จะมีความต้องการครูในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ข้าพเจ้าเองก็มีความคิดและความคาดหวังที่อยากจะศึกษากับครูในอุดมคติของข้าพเจ้า เช่นเดียวกัน ซึ่งครูในอุดมคติของข้าพเจ้าจะต้องเป็นครูที่มี จิตใจโอบอ้อมอารี

สามารถ ให้ความรู้ กับนักเรียนนักศึกษา ได้อย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและคอยให้คำปรึกษาเวลานักศึกษามีปัญหาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษาในขณะที่ทำการสอนได้อย่างเข้าใจ มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอน อยู่เสมอ เปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นมาทำการ ปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเอง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับครูในอุดมคติของข้าพเจ้าคือ ต้องเป็น ครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีหัวใจของการเป็นครู อย่างเต็มเปี่ยม

เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถ นำพา และช่วย ขัดเกลา นักเรียนนักศึกษา ไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็น บุคลากรที่ดีของชาติ ต่อไป

แม้ว่าครูในอุดมคติของข้าพเจ้าจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ข้างในลึก ๆ แล้วข้าพเจ้าก็หวังเพียงว่าครูทุกคนคงจะ เป็นครูที่พร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้กับตัวข้าพเจ้าและนักศึกษาคนอื่นอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักศึกษาได้ มิใช่ทำให้ข้าพเจ้าและนักศึกษาคนอื่นมองครูเป็น แค่เพียง เรือจ้างลำหนึ่ง หรือ เป็นแค่ เปลวเทียนข้างทาง ที่ทำหน้าที่พาเราข้าม ไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป โดยที่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่าจดจำและประทับใจติดตัวไปเลย เมื่อตัวข้าพเจ้าต้องเดินจากครูไป ข้าพเจ้ารักครูทุกคน และ รักมากๆครับ

ที่มา

http://www.oknation.net/blog/fareast/2009/07/28/entry-1

เรียงความวันครู เรียงความวันไหว้ครู รางวัลชนะเลิศ

http://www.pfcollege.com/images/column_1338364099/Kru.pdf

เรียงความวันครู
นายซาการียา บินดอหับ นักเรียนชั้น ปวช.3/1 สาขางานการประมง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความในงานวันเคารพครู

ใครเล่าคือครูของฉัน ครูของฉันคือคนสอนให้ฉันรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้คือคนนี้ สอนให้ฉันสู้เมื่อรู้ว่าตัวเองนั้นสิ้นหวัง คือคนนี้สอนให้ฉันกลับสู่หนทางแห่งแสงสว่างเมื่อความมืดคลอบงําจิตใจ

และครูของฉันก็หาได้จํากัดเพียงผู้สําเร็จทางวิชาการเท่านั้น ครูของฉัน ไม่จําเป็นต้องแต่งตัว สวยให้รูปร่างน่าชื่นชม และครูของฉันบางคนก็เป็นเพียงคนสูบใบจากจนจนในร้านน้ําชา และปรากฏว่าสิ่งที่ศิษย์นั้นศรัทธาคือปัญญาเลิศล้ำที่บรรดาพวกท่านได้สั่งสอน

พระคุณครูอันมากยิ่งในใจฉัน มันยากเกินกว่าจะพรรณนา มันคือคําพูดที่ไร้ซึ่งเสียง มันเป็นงานเขียนที่ไว้ซึ่งอักษรและแน่นอนมันจะคงอยู่ในใจของฉันตลอดไป

“พระคุณครู” อันพระคุณจากผู้รู้ที่ถ่ายทอดบอกกล่าวให้แก่ฉัน ดั่งแสงไฟที่ส่องทางให้
กระจ่าง คือแบบอย่างมาตรฐานที่ทําให้ฉันต้องทําตามบางครั้งพระคุณของท่านก็เป็นดั่งความหวัง ให้คนที่หลงทางมีกําลังจะต่อสู้

แน่นอนพระคุณของครูหาได้จํากัด จัดเพียงแค่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น หากแต่มันคือทุกอย่างที่คอยเติมเต็มช่องว่างของชีวิตคน

สังคมของการเรียนรู้ มิเคยดับสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญามิเคยสูญหาย โลกนี้ยังศักดิ์ไว้ด้วยหัวใจอันมุ่งมั่น ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของบรรดาคุณครูผู้เสียสละ เพื่อมุ่งสร้างคําสั่งของชาติและประโยชน์สุขของปวงประชา

จากวันนั้นที่ฉันเขลาเป็นลูกวัวที่เพิ่งคลอด จนบัดนี้ที่ฉันได้พบคําตอบแห่งปัญญา บนหนทางแห่งการศึกษา ทําให้ฉันได้ผ่านพบกับสิ่งที่ใจของฉันต้องจดจํามิลืมเลือน


“ครูในอุดมคติของฉัน”

เรียงความวันครู : นางสาวลิซาร์ สาอิ นักเรียนชั้น ปวช.1/1 สาขางานการประมง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความในงานวันเคารพครู

หลายคนได้ให้คำนิยามมากมายที่เกี่ยวกับคำว่า ครู บางคนเปรียบครูเป็นเหมือนกับแสงเทียน ที่คอยส่องแสงสว่างไปยังเส้นทางที่ดี บางคนอาจจะเปรียบครูเป็นเหมือนกับเรือลำหนึ่ง ที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้า ด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ละคนย่อมที่จะมีความต้องการครูในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ฉันเองก็มีความคิดและความคาดหวังที่อยากจะศึกษากับครูในอุดมคติของฉัน เช่นเดียวกัน ซึ่งครูในอุดมคติของฉันจะต้องเป็นครูที่มี จิตใจโอบอ้อมอารี สามารถให้ความรู้ กับนักเรียนนักศึกษา ได้อย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและคอยให้คำปรึกษาเวลานักศึกษามีปัญหาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษาในขณะที่ทำการสอนได้อย่างเข้าใจ มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอน อยู่เสมอ เปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นมาทำการ ปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับครูในอุดมคติของฉันคือ ต้องเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีหัวใจของการเป็นครู อย่างเต็มเปี่ยม เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถ นำพา และช่วย ขัดเกลา นักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็น บุคลากรที่ดีของชาติต่อไปได้

แม้ว่าครูในอุดมคติของฉันจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ข้างในลึก ๆ แล้วฉันก็หวังเพียงว่าครูทุกคนคงจะ เป็นครูที่พร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้กับตัวฉันและนักศึกษาคนอื่นอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักศึกษาได้ มิใช่ทำให้ฉันและนักศึกษาคนอื่นมองครูเป็น แค่เพียง เรือจ้างลำหนึ่ง หรือ เป็นแค่เปลวเทียนข้างทาง ที่ทำหน้าที่พาเราข้าม ไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป โดยที่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่าจดจำและประทับใจติดตัวไปเลย

หากเราจะนึกถึงใครคนหนึ่งที่นอกจากคุณพ่อ และคุณแม่ของเรา ใครคนหนึ่งที่เขา คอยดูแลเรา คอยอบรม และมอบวิชาความรู้ให้กับเรา ใครคนหนึ่งที่ยอมเหนื่อย เพื่อเราโดยที่เขา ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ใครคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ครู”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.