Home » นานาสาระ » สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย รูปภาพพร้อมความหมาย


สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย รูปภาพพร้อมความหมาย

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย รูปภาพพร้อมความหมาย

หลายครั้งที่เราเจอ สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย ผ่านสื่อต่างๆแล้ว อต่ไม่รู็จักความหมายที่แท้จริงๆ บางครั้งถึงกับนำไปใช้แบบผิดๆด้ว ยซึ่งก็จะสื่อความหมายที่ไม่ถูกต้อง วันนี้เราได้รวบรวม สำนวนไทย ต่างๆ พร้อมความหมายและรูปภาพ น้องๆที่เอาไปทำการบ้าน อย่าลืมลิ้งกลับมาลิ้งนี้นะจ๊ะ ก่อนอื่นเรามาทราบความของ สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย กันก่อนนะครับ

สุภาษิต คือ คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนอง สำนวนโวหาร เพื่อตักเตือน สอนใจ ให้ระลึกอยู่เสมอ ให้กระทำความดีและละเว้นความชั่ว ผู่ใหญ่มักจะยกมาเป็นข้อคิด เตือนใจ เพื่อสั่งสอนลูกหลาน หรือคนที่อายุน้อยกว่า สุภาษิต นั้น มักจะเป็น สำนวนโวหาร หรือคำพังเพย มี 2 ประเภท คือ อ่าน หรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องตีึวามหมาย และ อ่านแล้วต้องตีความ ตีความหมาย
คําพังเพย คือ คำพูดหรือข้อความที่เรียบเรียงขึ้น เพื่อเตือนสติ สอนใจ เป็นความหมายกลางๆ ให้ข้อคิดในการนำไปปฏิบัติ โดยจะใช้สัตว์ต่างๆ ในการเปรียบเทียบ เช่น เห็นช้างขี้ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง อย่าขี้ตามช้าง เป็นต้น
สํานวนไทย คือ โดยปกติแล้วสำนวน นั้นจะมีความหมายครอบคลุม ทั้ง สุภาษิและคำพังเพย ด้วย ถ้อยคำที่เรียบเรียงด้วยความคมคายสละสลวย ใช้พูดสื่อสารกันมีความหมายเป็นนัย กินความลึกซึ้ง แต่เป็นที่เข้าใจกันแพร่หลาย ถ้อยคำที่เรียบเรียงไว้จะสลับที่หรือตัดทอนไม่ได้

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ก

กงเกวียนกำเกวียน
กงเกวียนกำเกวียน  หมายถึง เวรสนองเวร กรรมสนองกรรม  ใช้เป็นคําอุปมาหมายความว่า เวรสนองเวร, กรรมสนองกรรม, เช่น ทําแก่เขาอย่างไร ตนหรือลูกหลานเป็นต้นของตนก็อาจจะถูกทำในทำนองเดียวกันอย่างนั้นบ้าง เป็นกงเกวียนกําเกวียน

กบเกิดใต้บัวบาน  หมายถึง
กบเกิดใต้บัวบาน  หมายถึง
คนที่อยู่ใกล้ของดีๆ คนดีๆ กลับไม่เห็นคุณค่าในสิ่งนั้นๆ สำนวนนี้มีความหมายคล้ายๆ กับสำนวน “ใกล้เกลือกินด่าง” หรือ “หญ้าปากคอก”

กบในกะลาครอบ  หมายถึง
กบในกะลาครอบ  หมายถึง
ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อย เหมือนกบที่ถูกกะลาครอบไว้ แต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก เพราะมองเห็นเพียงกะลาแคบๆ

กบเลือกนาย  หมายถึง
กบเลือกนาย  หมายถึง ผู้ต้องการเปลี่ยนผู้บังคับบัญชาอยู่เรื่อยๆ ซึ่งท้ายสุดก็มักจะไม่ได้ดี

กรวดน้ำคว่ำขัน  หมายถึง
กรวดน้ำคว่ำขัน  หมายถึง ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย

กระดังงาลนไฟ  หมายถึง
กระดังงาลนไฟ  หมายถึง
หญิงที่เคยแต่งงานหรือผ่านผู้ชายมาแล้ว ย่อมรู้จักชั้นเชิงทางปรนนิบัติและเอาอกเอาใจผู้ชายได้ดีกว่าหญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน

กระดี่ได้น้ำ หมายถึง
กระดี่ได้น้ำ หมายถึง อาการแสดงความดีอกดีใจ จนตัวสั่น

กระดูกขัดมัน  หมายถึง ตระหนี่มาก

กระดูกร้องไห้  หมายถึง
กระดูกร้องไห้  หมายถึง การจับตัวฆาตกรมาลงโทษได้หลังจากพบหลักฐานโดยบังเอิญ

กระต่ายขาเดียว  หมายถึง
กระต่ายขาเดียว  หมายถึง ยืนกรานไม่ยอมรับ
กระต่ายตื่นตูม     เมื่อได้ยินได้ฟังข่าวใดๆ ก็ตื่นตกใจเพราะเชื่อทันที โดยไม่พิจารณาเสียก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่ ถ้าเชื่อโดยไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ อาจทำให้เกิดความเสียหายได้
กระต่ายหมายจันทร์     ผู้ชายที่หมายปองกับผู้หญิงมีฐานะสูงกว่า
กระต่ายหมายจันทร์     ผู้ชายที่หมายปองผู้หญิงที่ทีฐานะสูงกว่าตน
กล้วยๆ     ของง่ายๆ
กลิ้งครกขึ้นเขา     ทำงานที่ยากเกินความสามารถของตน
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก     ไม่รู้จะทำยังไงดี
กวนน้ำให้ขุ่น     ทำเรื่องที่สงบให้วุ่นวายขึ้นมาใหม่
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้     ลักษณะของการทำงานที่มีความลังเลใจ ทำให้แก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงที เมื่อได้อย่างหนึ่ง แต่ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไป
ก่อเเล้วต้องสาน     เริ่มอะไรเเล้วต้องทำต่อให้เสร็จ
ก่อร่างสร้างตัว     ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน
กัดก้อนเกลือกิน     อยู่อย่างยากลำบาก
กาในฝูงหงส์     ผู้ที่ต่ำต้อยไม่มีเกียรติ อยู่ท่ามกลางเจ้าขุนมูลนายสูงศักดิ์ ก็รังแต่จะทำให้ตนเองมัวหมอง เพราะถูกดูหมิ่นรังเกียจ เปรียบเทียบเหมือนตนเองเป็นอีกาตัวดำ น่ากลัว น่ารังเกียจ ใครเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นสัตว์ที่แตกต่างจากหงส์ที่มีขนสีขาวสวยงามอย่างสิ้นเชิง
กาฝาก     แฝงกินอยู่ผู้อื่นโดยไม่ทำประโยชน์ให้
การ     ที่รัก
กำขี้ดีกว่ากำตด     ได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
กำปั้นทุบดิน     ทำส่งเดชพอให้พ้นมือ
กำแพงมีหู ประตูมีตา     การจะพูดหรือทำสิ่งใดที่เป็นความลับควรระมัดระวังให้ดี แม้จะดูเหมือนว่าปกปิด ก็อาจมีผู้ล่วงรู้ได้
กำแพงมีหู ประตูมีตา     การที่จะพูดหรือทำอะไรให้ระมัดระวัง แม้จะเป็นความลับเพียงไรก็อาจมีคนล่วงรู้ได้
กิ้งก่าได้ทอง     คนที่ไม่มีความสำคัญ ไม่เคยมีสมบัติและไม่มีความคิดด้วย เมื่อได้รับลาภยศแม้เพียงเล็กน้อย ก็คิดว่าตนมีความสำคัญเหนือผู้อื่น เกิดความเห่อเหิมลืมตัวแสดงความเย่อหยิ่งจองหองวางท่าใหญ่โต
กิ่งทองใบหยก     เหมาะสมกันในทุกด้าน(ใช้เรียกหญิงชาย ที่จะแต่งงานกัน)
กินข้าวร้อนนอนตื่นสาย     อยู่อย่างสะดวกสบาย ไม่ลำบาก
กินข้าวร้อนนอนสบาย     เกียจคร้าน ขอบทำอะไรจวนตัว
กินที่ลับไขที่แจ้ง     เปิดเผยเรื่องที่ทำกันในที่ลับ
กินนอกกินใน     embezzle,เอากำไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กำหนด
กินน้ำใต้ศอก     ถึงจะได้อะไรสักอย่างก็ไม่เทียมหน้าหรือไม่เสมอหน้าเขา เช่นหญิงที่ได้สามี แต่ต้องตกไปอยู่ในตำแหน่งเมียน้อย ก็เรียกว่า “กินน้ำใต้ศอกเขา” ที่มาของสำนวนนี้ คนในสมัยก่อนอธิบายว่า คนหนึ่งเอาสองมือกอบน้ำมากิน อีกคนหนึ่งรอหิวไม่ไหวเลยเอาปากเข้าไปรองน้ำที่ไหลลงมาข้อศอก ของคนกอบน้ำกินนั้นเพราะรอหิวไม่ทันใจ
กินน้ำให้เผื่อเเล้ง     ทำอะไรให้คิดไกล ไปถึงวันข้างหน้าด้วย
กินบนเรือนขี้บนหลังคา     คนที่ทรยศคนที่มีบุญคุณกับตนเอง
กินปูนร้อนท้อง     ทําอาการมีพิรุธขึ้นเอง, แสดงอาการเดือดร้อนขึ้นเอง.
กินเหมือนหมู อยู่เหมือนหมา, กินอย่างหมู อยู่อย่างหมา     เละเทะไม่มีระเบียบ
กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง     รู้ดีอยู่แล้ว แสร้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน     ถึงจะทำงานเล็กใหญ่ หรือค้าขายอะไรก็ตาม ก็พยายามค่อย ๆ ทำให้มีผลได้แม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ยังดีกว่าปล่อยให้หลุดลอยไปเสีย
เก็บเล็กผสมน้อย     ทําอะไรที่ประกอบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา.
เก็บหอมรอมริบ     เก็บรวบรวมไว้ทีละเล็กทีละน้อย
เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง     คนที่พูดอย่างทำอย่าง ปากก็ว่าเกลียดขี้หน้า แต่พอเขาให้สิ่งของมาก็รีบรับเอา เหมือนคนเกลียดปลาไหล ไม่ยอมกิน แต่ครั้นได้ชิมน้ำแกงเข้าก็ติดใจ ถึงไม่กินเนื้อปลาไหลก็พอใจจะซดน้ำแกง
เกลือจิ้มเกลือ     เกลือในที่นนี้ หมายถึงอุปนิสัย ความเค็ม(ไม่ได้แปลว่า งก แต่หมายถึง ร้าย เข้ม ฉลาดรู้เท่าทันคน ) เป็นคนเค็ม เมื่อคนเค็มต่อคนเค็มมาเจอกันหรือมาคบหากัน ต่างก็ฉลาดรู้เท่าทันกัน ไม่มีใครยอมเสียเปรียบใคร
เกลือเป็นหนอน     คนในกลุ่มตนหรือคนในกลุ่มเดียวกันก่อการทรยศหักหลัง
เกี่ยวแฝกมุงป่า     ทำอะไรเกินกำลังความสามารถของตัวเอง
แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ     เมื่อเดือดร้อน จึงนึกถึงคุณ
แกว่งเท้าหาเซี้ยน     คนที่ชอบทำอะไรเป็นการสอดแทรกเข้าไปยุ่งกับเรื่องของผู้อื่นเข้า จนกระทั้งกลาย เป็นเรื่องกับตัวเองจนได้เสมอ เรียกว่าชอบสอดเข้าไปเกี่ยวสำนวนในปัจจุบันเปลี่ยนไปใช้เป็นว่า ” แกว่งปากหาเท้า ” เสียแล้ว เพื่อให้ความชัดเจนขึ้น.
แกะดำ     คนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆ(ใช้ในทางไม่ดี)
แกะดำ     ทำอะไรผิดเพื่อนฝูง
ใกล้เกลือกินด่าง     มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัว ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง
ไก่เเก่เเม่ปลาช่อน     หญิงค่อนข้างมีอายุ ที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก
ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง     ความสวยงามเกิดขึ้นได้จากการปรุงแต่ง
ไก่ได้พลอย     ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรือที่มีอยู่
ไก่รองบ่อน     ตัวสำรอง หรือผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้
ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่     คนที่รู้ความลับของกันและกัน
ไก่อ่อน     ผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อย ยังรู้ไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน. อ่อนหัด

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ข

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฃ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ค

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฅ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฆ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ง

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด จ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฉ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ช

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ซ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฌ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ญ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฎ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฏ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฐ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฑ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฒ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ณ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ด

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ต

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ถ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ท

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ธ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด น

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด บ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ป

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ผ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฝ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด พ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฟ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ภ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ม

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ย

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ร

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ล

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ว

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ศ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ษ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ส

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ห

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฬ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด อ

สุภาษิต คําพังเพย สํานวนไทย หมวด ฮ

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.