Home » นานาสาระ » วิธีเพิ่มความสูง วิธีทําให้สูง อยากสูงอ่านเทคนิคลับเพิ่มความสูงภายใน 1 นาที


วิธีเพิ่มความสูง วิธีทําให้สูง อยากสูงอ่านเทคนิคลับเพิ่มความสูงภายใน 1 นาที

วิธีเพิ่มความสูง วิธีทําให้สูง อยากสูงอ่านเทคนิคลับเพิ่มความสูงภายใน 1 นาที เคล็ดลับเพิ่มความสูงให้กับตัวเอง นั้นมีหลายวิธีมากครับ วันนี้เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการแชร์ของเพื่อนๆในเว็บต่างๆ ทั้งไมยและต่างประเทศ โดยหัวข้อที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆมีดังนี้ครับ สิ่งที่มีส่วนในความสูงของมนุษย์มีดังนี้
1. พันธุกรรม
2. อาหาร
3. การออกกำลังกาย
4. การพักผ่อนให้เพียงพอ

วิธีเพิ่มความสูง วิธีทําให้สูง

1. การเพิ่มคาวมสูงใน 1 นาที
2. อาหารที่เกี่ยวกับความสูง
3. ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความสูง
4. การเพิ่มความสูงในเด็ก
5. การเพิ่มความสูงคนอายุ 25 ปี

รามาเริ่มกันที่การเพิ่มความสูงใน 1 นาที โดยเราได้ข้อมูลมาจากประเทศญี่ปุ่น

การเพิ่มคาวมสูงใน 1 นาที

วิธีทําให้สูง ขั้นตอนที่ 1 นั่งคุกเข่า

การเพิ่มคาวมสูงใน 1 นาที

วิธีทําให้สูง ขั้นตอนที่ 2 โน้มตัวไปด้านหลัง

วิธีเพิ่มความสูง วิธีทําให้สูง

วิธีทําให้สูง ขั้นตอนที่ 3 เอนตัวราบกับพื้น ยกแขนไปด้านบน ค้างไว้ 1 นาที

ขั้นตอนที่ 2 โน้มตัวไปด้านหลัง

ผลการทดลองวิธีนี้ การเพิ่มความสูงเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไรลองมาดูตามภาพครับ จากการทดลอง 2 คน คนแรก สูงขึ้นมากว่าเก่าตั้ง1.5 CM  ส่วนผู้ทดลองคนที่ 2 มีความสูงเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.3 CM เลยทีเดียว รูปผลการทดลอง

วิธีเพิ่มความสูง วิธีทําให้สูง
=======

อาหารที่เกี่ยวกับความสูง

มาถึงในส่วนของ อาหารที่เกี่ยวกับความสูง กันบ้างครับ แน่นอนร่างการของเราจะเจริญเติบโตนั้น ก็ต้องรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และมาดูว่าอาหารที่เกี่ยวกับความของของเรานั้นมีอะไรบ้าง

  1. ธัญพืชไม่ขัดสี
  2. จมูกข้าว
  3. ข้าวกล้อง
  4. ข้าวซ้อมมือ
  5. ข้าวสาลี
  6. ข้าวโอ๊ต
  7. ข้าวเหนียวดำ
  8. งา
  9. ซีเรียลธัญพืช
  10. ไข่

ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความสูง

ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความสูง นั้นหลักๆ มีอยู่ 3 ฮอร์โมนด้วยกันครับ มาดูกัน

1. โกรธฮอร์โมน (Growth Hormone) เป็นฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจะหลั่งออกมาอย่างเต็มที่ใน ขณะที่เราหลับสนิท (หลับลึก) การนอนควรนอนหลับให้เพียงพอในช่วงกลางคืน เพราะ Growth Hormone จะหลั่งออกมามากขณะนอนหลับ และเริ่มหลั่งตั้งแต่ช่วงหัวค่ำ(ช่วง3ทุ่มถึงตี3 เป็นช่วงที่ Growth hormone หลั่งออกมามาก)  จึงไม่ควรนอนดึกมีผลวิจัยออกมาแล้วว่านอนหลับไม่เพียงพอ ส่งผลต่อความสูง โกรธฮอร์โมนมีหน้าที่กระตุ้นการทำงานของกระดูกทำให้กระดูกขยายตัวในแนวยาว ส่งผลให้เราสูงขึ้น ซึ่งเด็กที่ขาดฮอร์โมนชนิดนี้จะมีรูปร่างเตี้ยแต่สมส่วนฮอร์โมนจากต่อม
2. ไทรอยด์ (Thyroid Gland)โดยเฉพาะฮอร์โมนที่ชื่อไทร็อกซิน (Thyroxin)ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นให้กระดูกมีการพัฒนาไปตามปกติ หากเด็กขาดไทร็อกซินจะทำให้มีรูปร่างเตี้ยแคระ ไม่สมส่วน
3. ฮอร์โมนเพศ ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเพศชาย (Androgen) และฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen)ในกรณีที่เด็กหญิงชายบางคน มีการหลั่งฮอร์โมนทั้งสองชนิดนี้เร็วกว่าปกติ (เป็นหนุ่มเป็นสาวเร็ว)จะมีผลให้ปลายกระดูกปิดเร็วขึ้นและค่อยๆ หยุดการเจริญเติบโตในที่สุด ทั้งนี้เด็กหญิงที่มีประจำเดือนเร็ว มีแนวโน้มที่จะโตเป็นผู้หญิงที่ไม่สูงและพบว่าหลังการมีประจำเดือนเกิน ๓ ปีไปแล้ว ผู้หญิงจะหมดโอกาสสูง เช่นเดียวกับเด็กชายที่ความสูงจะไม่เพิ่มขึ้นหลังจากเสียงแตกเกิน ๓ ปี ความเจ็บป่วย โรคประจำตัวเรื้อรังบางอย่าง เช่น โรคไต โรคปอด โรคหัวใจ โรคกระดูกคด เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ความสูงของเราหยุดชะงัก

การเพิ่มความสูงในเด็ก

น.พ.วรวัฒน์ เอี่ยวสินพานิช แพทย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลปิยะเวท ให้คำแนะนำว่า เด็กจะมีการเพิ่มความสูงใน 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงแรกเกิดจนถึง 2 ปีแรก กับช่วงที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งผู้หญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นในช่วงอายุ 11.5 ปี จนถึง 16 ปี ส่วนผู้ชายตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึง 20 ปี

จะเห็นได้ว่า ผู้ชายเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นช้ากว่า และจะมีช่วงอายุที่นานกว่า ดังนั้นคนที่มีลูกสาวจึงควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ
และ ที่สำคัญ…เด็กผู้หญิงควรจะต้องดูว่าได้รับฮอร์โมนที่ทำให้เป็นสาวเร็วกว่า ปกติหรือไม่ ซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้จะอยู่กับอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ได้รับการฉีดฮอร์โมน เข้าไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาหารพวกฟาสต์ฟู้ด ทำให้เด็กผู้หญิงมีโอกาสเป็นสาวได้เร็วกว่าปกติ เช่น เด็กบางคนอายุแค่ 8 ขวบ ก็มีหน้าอกหรือมีประจำเดือนแล้ว ถ้ามีอาการเช่นนี้ควรรีบพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจและฉีดยาที่จะทำให้เป็นสาวได้ ช้าลง มิฉะนั้นจะมีผลต่อความสูงของเด็กได้

สำหรับปัจจัยที่จะช่วย เพิ่มความสูงให้กับเด็กวัยรุ่นได้มี 4 ประการด้วยกัน คือ 1.พันธุกรรม มีสัดส่วนประมาณ 50% 2.ฮอร์โมน 3.โภชนาการ 4.การออกกำลังกาย ซึ่งทั้ง 3 ข้อหลังนี้รวมกันประมาณ 50% ดังนั้นถ้าพ่อแม่มีความสูงไม่มากนัก อาจจะปรับเปลี่ยนไปเน้นในปัจจัยอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสูงได้

โดยเฉลี่ยแล้วความสูงของลูกนั้นมีสูตรคำนวณ คือ

เด็กชาย = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ + 13) หาร 2 ความสูงที่ควรจะเป็น + 8

เด็กหญิง = (ความสูงของพ่อ + ความสูงของแม่ – 13) หาร 2 ความสูงที่ควรจะเป็น + 6

ใน เรื่องของฮอร์โมนนั้น ตัวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสูง คือ โกร์ทฮอร์โมน (Growth Hormone) ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตของเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะเกือบทั่วร่างกาย จะทำให้กระดูกมีความยาวมากขึ้น กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่มากขึ้น โกร์ทฮอร์โมนจะมีการผลิตเป็นจำนวนมากตอนเข้าสู่วัยรุ่น โดยที่ฮอร์โมนเพศหญิง (Estrogen) จะเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้โกร์ทฮอร์โมนทำงานได้ดีขึ้น จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมผู้หญิงจึงมีความสูงเพิ่มขึ้นก่อนเด็กชายประมาณ 2 ปี

ซึ่งโกร์ทฮอร์โมนจะผลิตออกมาในขณะที่หลับสนิท ในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตี 2 ดังนั้นเด็กควรจะนอนไม่เกิน 4 ทุ่ม จนถึง 8 โมงเช้า จะทำให้ร่างกายพักผ่อนจะหลับได้อย่างเต็มที่ และถือเป็นการนอนอย่างมีคุณภาพที่สุด

ส่วนการออกกำลังกายนั้น การเพิ่มความสูงจะต้องใช้กีฬาหรือกิจกรรมที่มีความโลดโผนและกระโดด เช่น บาสเกตบอล กระโดดไกล โหนบาร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะกระดูกจะไม่เหมือนกับอวัยวะอื่น ๆ ต้องมีแรงกระแทกจึงจะทำให้กระดูกยืดตัวขึ้นนอกจากนั้นเด็กที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ไม่ควรจะเล่นกล้าม หรือเล่นกีฬาที่หนัก ๆ เช่น ว่ายน้ำ หรือเทนนิส ฯลฯ เพราะจะทำให้สรีระหรือแขนขาไม่เท่ากัน ควรเล่นแต่พอดี อย่าหักโหมเกินไป หรือใช้แขนขาในการเล่นให้เท่า ๆ กันทั้ง 2 ข้าง
ในด้านการรับประทาน อาหาร ในช่วงวัยรุ่นมีความต้องการแคลเซียมวันละ 1,200-1,500 ม.ล. ซึ่งได้จากนมวันละ 3 กล่องเป็นอย่างน้อย ถ้าดื่มได้ไม่พออาจจะเสริมด้วยแคลเซียมวันละ 1 เม็ด โดยการเคี้ยวให้ละเอียด และทานหลังมื้ออาหาร ไม่ควรทานตอน ท้องว่างหรือก่อนนอน โดยเริ่มให้ในเด็กวัยตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป วันละ 500 ม.ก.
การเลือก นมควรเป็นนมสดธรรมดา ส่วนเด็กที่มีน้ำหนักเกินก็ให้เลือกนมพร่องมันเนยได้ สำหรับนมที่เสริมแคลเซียมนั้นถือว่าไม่จำเป็น เพราะร่างกายจะดูดซึมนมสดธรรมดาได้ดีที่สุด
ในทางการแพทย์นั้น อาจจะมีการเสริมด้วยเทคนิคทางการแพทย์ เช่น การใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของร่างกาย หรือการฝังเข็มที่จะช่วยให้การไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้น รวมทั้งเครื่องดึงหลัง ดึงคอ ซึ่งจะคล้าย ๆ กับการโหนบาร์ ที่จะช่วยกระตุ้นส่วนของหมอนรองกระดูกหรือเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสูงทันที 1 ซ.ม.
ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวช่วย กระตุ้นความสูงให้กับเด็กได้ แต่ถ้าปฏิบัติตัวได้ถูกต้องตามวิธีที่แนะนำนี้ก็ไม่ต้องใช้เทคนิคทางการ แพทย์มาช่วย
เพียงแค่ทานอาหารที่มีประโยชน์ ทานแคลเซียมเสริม นอนให้เพียงพอ และเริ่มทำในอายุที่เหมะสม

เรียบเรียงโดย Jamjung.com

ที่มา อินเตอร์เน็ต

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.