Home » นานาสาระ » กองการสอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ


กองการสอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

กองการสอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

องกา รสอบ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ สังกัดอยู่ในสำนักงานกำลังพล ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2532 โดยการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมตำรวจ การจัดตั้งหน่วยงานกองการสอบตั้งแต่เริ่มแรกยังไม่มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน ราชการ เพียงแต่มีการตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณมาใช้ในหน่วยงานได้ ขณะนั้นมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรง  ตำแหน่งเพียง 2 นาย คือ ตำแหน่ง ผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล) และตำแหน่ง นายเวรผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ได้มีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล) เพิ่มขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง  ทำให้มีผู้ดำรงตำแหน่งในกองการสอบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2535 เพียง 3 ตำแหน่ง เท่านั้น คือ

1. ตำแหน่งผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)
2. ตำแหน่งรองผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)
3. ตำแหน่งนายเวรผู้บังคับการประจำกรมตำรวจ ( ทำหน้าที่ด้านการสอบ สำนักงานกำลังพล)

พ.ศ.2535 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 21 ) พ.ศ. 2535 กองการสอบจึงเป็นหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย  และในวันที่ 2 ตุลาคม 2535 เป็นต้นมา กรมตำรวจได้มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมาดำรงตำแหน่งในสังกัดกองการสอบ ตั้งแต่ลูกแถวขึ้นไปจนถึงระดับผู้บังคับการ ในปัจจุบันกองการสอบ แบ่งส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2539  โดยแบ่งออกเป็น 2 กองกำกับการ  คือ กองกำกับการ 1 และกองกำกับการ 2 และแบ่งส่วนราชการโดยไม่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาฯ อีก 1  ฝ่ายอำนวยการ 1 กลุ่มงานวิชาการสรรหา

พ.ศ.2548 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548  กำหนดให้กองการสอบเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา โดยมีโครงสร้างของหน่วยงาน ประกอบด้วย 2 งาน 1 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน คือ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานอำนวยการ, ฝ่ายจัดการสอบ และ กลุ่มงานวิชาการสรรหา

พ.ศ.2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 กำหนดให้กองการสอบเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา โดยมีโครงสร้างของหน่วยงาน ประกอบด้วย  ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายแผนการสอบ ฝ่ายจัดการสอบ และฝ่ายวิชาการสรรหา

ที่มา

http://rcm.edupolice.org/history.php

หัวข้อน่าสนใจ

36 Responses to " กองการสอบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ "

 1. yoy says:

  อยากถามว่า สายอำนวยการ ถ้าหากสมัครสอบ วุฒิป.ตรี เอกการจัดการทั่วไป สมัครสอบได้ไหมค่ะ

 2. yoy says:

  เอกการจัดการทั่วไป สมัครสอบได้ไหม ทราบแล้ว ตอบให้รู้ด้วยนะค่ะ

 3. nobody says:

  *** การสอบ ตำรวจชั้นประทวน สู่ สัญญาบัตร ปี 53

  ขอให้มีการประกาศผลสอบตามเดิม ใครทุจริต ก็รับผลไป 5555

  ***ถ้ามีการล้มเลิกการสอบ ให้สอบใหม่ ดูท่าเรื่องจะยาวถึงศาลปกครอง

  เป็นแน่ 55555

 4. กัน says:

  รักเธอ

 5. กัน says:

  พูดภาสาไทยอ่านไมรู้

 6. dada says:

  บรรจุพวกทุจริตในการสอบ ไม่มีศักดิ์ แต่ต้องเอาพวกไปเป็นนายคน พวกที่รับเงินก้อทำเป็นมองไม่เห็น บ้านเมืองล่มจมแน่ เจ้านายเห็นแก่เงิน

 7. dada says:

  ถ้าประกาศผลเดิม พวกควายได้ละ เจ้านายทั้งหลายมาทลายแก๊งพวกมันดีมั้ย หน้ารามมีเยอะ ขอบอก

 8. dada says:

  ไปถามตำรวจหัวหมากซิ ไม่ได้มันเป็นพวกกัน 5555

 9. JB says:

  อยากรู้มากครับช่วยตอบหน่อย

  พอดีผมเรียนจบ ป.ตรี ไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจและกฎหมาย (ผมเรียนจบวิศวะครับ)

  ผมจะมีสิทธิ์ที่จะไปสอบตำรวจได้ไหมครับ *ถ้าได้ช่วยบอกหน่อยว่าต้องสมัครตำแหน่งอะไร และจะมีเปิดสอบอีกเมื่อไหร่

  หรือผมจะสามารถใช้วุฒิที่ตำกว่า ป.ตรี (ปวส) สมัครได้ไหมคับ *ถ้าได้ช่วยบอกหน่อยว่าต้องสมัครตำแหน่งอะไร และจะมีเปิดสอบอีกเมื่อไหร่

  ขอความกระจ่างหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าคับ

 10. เอบี says:

  อยากให้อ่านข้อความความข้างบนมากที่สุด

  • na@hotmail.com says:

   สำหรับคนที่สอบได้ตัวสำรองของปี53 ยังมีหวังอะไรอีกไหม
   ทำไมไม่ขึ้นชื่อไว้เหมือนสอบราชการอื่น ถ้าต้องการคนเพิ่มก็เรียกตัวสำรองตามลำดับที่

 11. mma says:

  เมื่อไหร่จะรับสมัครสอบบุคคลภายนอกปี 54 ซะที
  หรือว่าจะเอาตัวสำรองของปี 53
  เชอะ! ไม่มีทางหรอก ไหนจะค่าสมัครเอย ค่าตรวจสุขภาพเอย
  เงินทั้งนั้น

 12. jan says:

  ใช่ เห็นด้วยกับ mma หลอกให้ตัวสำรองไปทำนู้น ทำนี่
  ในที่สุดก็เสียตังค์ค่าตรวจสุขภาพฟรีๆ
  ทำไมไม่ขึ้นรายชื่อเอาไว้ก่อน แล้วค่อยเรียกตามลำดับที่
  เหมือนราชการอย่างอื่น
  แล้วตังค์ที่ตัวสำรองเสียไปล่ะ
  ถึงมันจะไม่มากแต่มันเสียความรู้สึกน่ะ

 13. 555 says:

  รายละเอียดการสอบน่าจะมีมากกว่านี้

 14. admin says:

  http://www.jamjung.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88-54-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88-%E0%B8%AA.html

  สอบตำรวจ 54สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ สัญญาบัตร 150 อัตรา รับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 21 ม.ค. – 22 เม.ย.54

 15. mini says:

  ได้ข่าวมาว่าปีนี้เด็กเส้นจ่ายเงิน 400,000 บาท ได้เป็นตำรวจ
  อยากให้จับตัวคนเป็นหัวหน้ามันได้จริงๆ ถ้าไม่มีพวกนี้
  กูอาจจะได้สอบติดกับเค้าบ้าง

 16. swan2511 says:

  เปิดสอบอีกแล้วครับ เยอะด้วยอยากให้พี่น้องตำรวจสอบได้เยอะ มาช่วยกันทำงาน อย่าโกง หรือทุจริตเลยมาแบบนี้เป็นนายตำรวจไปลูกน้องจะกินอะไร แค่นี้ก็โกงแล้ว
  ขอให้มาด้วยความสามารถและจริงใจครับ

 17. panya says:

  สงกรานต์ปีนี้(54)แถวหน้าเครือสหพัฒน์ชลบุรีเห็นตำรวจถือใบสั่งคนละเล่ม จับเด็กวัยรุ่นไม่ใส่หมวกกันน๊อคและไม่มีใบขับขี่ ทำไมครับเทศกาลแบบนี้ เขาจะได้ปะแป้งกันบ้าง ปล่อยวางบ้างก็ได้

 18. พวกทุจริตปีนี้ได้ข่าวว่าจะไม่ใช้เครื่องมือที่โดนจับได้เหมือนครั้งก่อนๆแล้ว แต่จะมีการเข้าห้องสอบปกติและจะมีการแก้ข้อสอบให้ทีหลังจนได้คะแนนผ่าน จ่ายตังค์ประมาณ 400,000 บาท น่ะ อยากให้ช่วยดูแลให้รัดคุมมากกว่านี้ เพราะถ้ามีพวกทุจริตอยู่อย่างนี้ แล้วพวก ก ก ทั้งหลายจะมีโอกาสสอบได้กับเค้าไหมล่ะ

 19. อยากรู้ว่าจะมีการแก้ไขข้อสอบกันจริงหรือเปล่า ถ้ามีจริง อย่างนี้พวกคนใน หรือตำรวจด้วยกันน่ะซิ ที่ช่วยกันทุจริต เบื่อวะ สงสัยเงินเดือนตำรวจน้อยไปเลยต้องทำอะไรที่เลวๆ กัน เฮ้อ! ประเทศไทยจงเจริญ

 20. na says:

  พวกทุจริตปีนี้ได้ข่าวว่าจะไม่ใช้เครื่องมือที่โดนจับได้เหมือนครั้งก่อนๆแล้ว แต่จะมีการเข้าห้องสอบปกติและจะมีการแก้ข้อสอบให้ทีหลังจนได้คะแนนผ่าน จ่ายตังค์ประมาณ 400,000 บาท น่ะ อยากให้ช่วยดูแลให้รัดคุมมากกว่านี้ เพราะถ้ามีพวกทุจริตอยู่อย่างนี้ แล้วพวก ก ก ทั้งหลายจะมีโอกาสสอบได้กับเค้าไหมล่ะ

 21. sa says:

  อยากรู้ว่าจะมีการแก้ไขข้อสอบกันจริงหรือเปล่า ถ้ามีจริง อย่างนี้พวกคนใน หรือตำรวจด้วยกันน่ะซิ ที่ช่วยกันทุจริต เบื่อวะ สงสัยเงินเดือนตำรวจน้อยไปเลยต้องทำอะไรที่เลวๆ กัน เฮ้อ! ประเทศไทยจงเจริญ

 22. admin says:

  สอบตำรวจปี 54 มาแล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาตรี

  http://board.siam55.com/index.php?topic=2173.0

 23. เรียน อธิบดีกรมตำรวจ กองการสอบ
  วันสอบตำรวจที่ 12 มิ.ย.นี้ เป็นวันเลือกตั้งทั่วประเทศ เด็กที่ไปสอบ+ผู้ปกครองที่ไปกับเด็ก ก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากเลยทั่วประเทศ
  ช่วยเลื่อนวันสอบด้วยคร๊าบผม
  ขอบคุณครับ

 24. เรียน อธิบดีกรมตำรวจ กองการสอบ
  วันสอบตำรวจที่ 12 มิ.ย.นี้ เป็นวันเลือกตั้งทั่วประเทศ เด็กที่ไปสอบ+ผู้ปกครองที่ไปกับเด็ก ก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากเลยทั่วประเทศ
  ช่วยเลื่อนวันสอบด้วยคร๊าบผม
  ขอบคุณครับ

 25. เรียน ผบ.ตร.

  ผมอยากเห็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้คนดีมีการศึกษาระดับปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่จบการศึกษามาอยากให้พวกเขาเหล่านั้นเป็นนายตำรวจสัญญาบัตร จะได้รับใสงคมอย่างเต็มความสามารถ อยากให้รับเยอะๆ เหมือนรับพวกจบปริญญาตรี ในฐานะผมเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรียนในสถาบันเดียวกัน เห็นใจข้าราชการตำรวจที่มาศึกษาด้วยกัน ต้องใช้เวลานอกมาศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เป็นบุคคลที่มีศักยภาพที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี มี่มีความคิดก้าวไกลที่สามารถเรียนต่อจนลบระดับปริญญาโทถือว่าสเป็นบุคคลที่มีความพยายามดีมากหาทรัพยากรที่มีความสำคัญหายากมากที่จะมีตำรวจระดับประทวนสนใจการศึกษาในระดับปริญญาโท ส่วนมากมีแต่จบปริญญาตรี ถือว่าการศึกษายังต่ำมาก ผมในฐานเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนจึงขอสนับสนุนให้ท่านส่งเสริม เพื่อนข้าราชการร่วมรุ่นผมด้วย หวังว่าท่านคงจะทำตามเจตนารม ที่จะทำให้สถาบันตำรวจมีความก้าวหน้ายิ่งไปกว่านี้

 26. admin says:

  http://www.policeadmission.com/

  บช.ศ.

  ประกาศกองบัญชาการศึกษา เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายอำนวยการและสนับสนุน อก.2( รับเพศชายและเพศหญิง ) จำนวน 500 อัตรา )

  ภ.1

  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 (รับเพศชาย ) จำนวน 580 อัตรา )

  ภ.2

  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 2 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 (รับเพศชาย ) จำนวน 450 อัตรา )

  ภ.3

  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 3 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554( รับสายป้องกันปราบปราม ปป.1( รับเพศชาย) จำนวน 650 อัตรา )

  ภ.4

  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 4 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 ( รับเพศชาย ) จำนวน 470 อัตรา )

  ภ.5

  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 5 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 ( รับเพศชาย ) จำนวน 340 อัตรา )

  ภ.6

  ตำรวจภูธรภาค 6 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 (รับเพศชาย) จำนวน 470 อัตรา )

  ภ.7

  ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 7 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันและปราบปราม ปป.1 ( รับเพศชาย ) จำนวน 340 อัตรา)

  ภ.8

  ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 ( รับเพศชาย ) จำนวน 300 อัตรา )

  ศชต.

  ประกาศศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2554 (สายป้องกันปราบปราม ปป.1(รับเพศชาย )จำนวน 1,000 อัตรา และสายอำนวยการและสนับสนุน อก.3 (รับเพศชาย)จำนวน 100 อัตรา )

  ตชด.

  ประกาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 ( รับเพศชาย ) 500 อัตรา )

  บช.น.

  ประกาศกองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2554 ( สายป้องกันปราบปราม ปป.1 ( รับเพศชาย ) จำนวน 900 อัตรา )

 27. ตร.ประทวนที่จบระดับ ป.โท ทางด้านการบริหารงานตำรวจ มีตั้งมากมาย ทำไม
  สตช.ไม่คิดที่จะปรับเลื่อนให้เขาเหล่านั้นเป็นนายตำรวจสัญญาบัตรบ้าง ต่อไปในวันข้างหน้าบุคลากรเหล่านั้นคงจะหนีไปอยู่หน่วยงานอื่นแน่นอน ในเมื่อหาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพตนเองไม่ได้

 28. อยากรู้จังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังคิดอะไรอยู่พวกื้จบ ป.โทก็มากมายร้องเรียนไปก็เยอะเพื่อให้ท่านบะจุให้เขาหรือไม่ก็เปิดสอบให้เขาใหม่แต่ทำไมท่านไม่ทำกลับไปมองพวกจ่าและดาบที่ไม่ม่การศึกษาจริงๆถ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผู้ที่จบ ป.โท เป็นนายตำรวจตลอดพวกที่อยากเป็นนายตำรวจก็ต้องหาทางเรียนต่อจนได้และทาง สตช.ก็จะได้ทั่งคนดีและมีความรู้ไปไว้อยู่ในสตช.หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลานที่อ่านคอรัมส์นี้แล้วคงจะนำไปพิจารณาบ้างนะครับ

 29. ดาดา says:

  อยากรู้การประกาศผลสอบของตำรวจปีนี้คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาจิต้องการมีกำลังพลที่มาจากการโกงเข้ามารับใช้ประชาชนประชาชนจะได้ลำบากเนื่องจากบุคคลเหล่านี้เสียตังส์ไปกับสอบครั้งนี้มากแล้วเลยต้องไปเอาคืนกับประชาชนน่าอนาจใจจริงๆไม่รู้คิดได้อย่างไรที่ประกาศผลจริงๆแล้วถ้ามีการทุจริตต้องประกาศยกเลิกการสอบ

 30. nok says:

  เสียความรู้สึก กับการสอบครั้งนี้ เป็นอย่างมาก ตั้งใจไปสอบขับรถไปหลายร้อยกิโล เจอรถติด คนเยอะ วันประกาศผลลุ้นแทบแย่ พอตรวจผลสอบ บอกว่าขาดสอบ บอกว่าขาดสอบ น่ะ…โทรติดต่อกองการสอบ เป็น ห้าหกสิบครั้ง ไม่ติด พอติดที ไม่มีคนรับ พอรับ ก็โยนความผิดไปให้อีกฝ่าย …พอมีปัญหามากๆเข้า ก็แก้ไข้ที่หน้า เวบใหม่ว่า…สายอำนวยการ2 อยู่ในการตรวจสอบข้อมูล…หายไป2วัน วันนี้ กลับมาใหม่ ก็ ตรวจผลใหม่ ปรากฎว่า เหตุผลเยอะกว่าเดิมจากที่คั้งแรก หาว่าขาดสอบ กรณีผู้ที่ได้ *,** ในช่อง ลำดับที่ได้ หมายถึง ผู้ขาดสอบ , ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิด , ไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ และ ใช้ปากการะบายรหัสชุดข้อสอบ โอ้ยจะบ้าตาย สอบมาก็มาก แล้วมาบอกว่าเรา ระบายชุดข้อสอบผิด เอาปากกา ระบายชุดข้อสอบ ไม่ใช่เด็กอนุบาล น่ะค่ะ จบปริญญาตรี ทุกขั้นตอนที่ทำคณะกรรมการ ในห้องสอบ บอกเป็นขั้นเป็นตอนขนาดนั้น บอกทีละขั้นตอนด้วย…เหตุผลฟังไม่ขึ้นเลย…

 31. nok says:

  มาตรฐาน การสอบของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ มีบ้างไหม หาเหตุผลที่มันดีกว่านี้หน่อย…คนที่เค้า มีความตั้งอกตั้งใจไป สอบ ตั้งเท่าไหร่ แก้ปัญหาไม่ได้…ก็ใช้เหตุผลแค่นี้ หรือ…กรณีผู้ที่ได้ *,** ในช่อง ลำดับที่ได้ หมายถึง ผู้ขาดสอบ , ผู้ที่ระบายรหัสชุดข้อสอบผิด , ไม่ระบายรหัสชุดข้อสอบ และ ใช้ปากการะบายรหัสชุดข้อสอบ โอ้ยจะบ้าตาย สอบมาก็มาก แล้วมาบอกว่าเรา ระบายชุดข้อสอบผิด เอาปากกา ระบายชุดข้อสอบ ขอ ดู กระดาษข้อสอบได้ไหม..เวบของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือกองการสอบ ก็ ให้ มี กระดาน โพสต์ บ้าง…เล่นให้แต่ สมาชิก(ที่เป็นตำรวจแล้ว เข้ารหัสใช้กัน) แล้วไอ้ พวก ตา ดำๆที่มีปัญหา จะติดต่อ ให้ทำยังไง…ให้โพสต์ บ้า บอ…ได้ แค่ นี้ หรอ…

 32. คุณตำรวจผู้หวังดี…คุณจบ ป.โท มาได้อย่างไร ขาดภาวะผู้นำเอามาก ๆ ขี้อิจฉาก็ปานนั้น..พี่ดาบทั้งหลายทำงานให้ประเทศชาติมานานนับ..คุณควรมีสามัญสำนึกในความเป็นผู้อาวุโส..และผู้มีประสบการณ์…ถ้าคิดและขี้อิจฉาอยู่อย่างนี้ ต่อให้จบเอกก็สอบนายตำรวจไม่ได้…เสียดายเงินที่เอาไปเรียนโท..อิอิ

 33. ประกาศผลสอบคราวนี้..คนที่ทำข้อสอบด้วยมันสมองตัวเองก็เยอะ…อย่าว่าไปทั้งรุ่น…ใครทำอะไรก็จะได้อย่างนั้น…ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว…ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์…อย่าขี้อิจฉานะคุณตำรวจผู้หวัดดี..ประสงค์ร้าย…5555

  • ถึงคุณตำรวจผู้หวังดี..ประสงค์ร้าย…วุฒิภาวะการเป็นผู้นำคุณขาดเอามาก ๆ ต่อให้จบเอกคุณก็สอบไม่ได้หรอก..เสียดายตังค์เรียนโท…จบจากใหนน่ะ…555

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.