Home » Posts tagged with "โคลงโลกนิติ พร้อมแปล"

โคลงโลกนิติ พร้อมแปล

โคลงโลกนิติ พร้อมแปล อ่านประวัติ ที่มา ตัวอย่างโคลงโลกนิติ

โคลงโลกนิติ พร้อมแปล อ่านประวัติ ที่มา ตัวอย่างโคลงโลกนิติ โคลงโลกนิติเป็นเหมือนวรรณกรรม สุภาษิตที่สอนในเรื่องการทำดี หรือในเรื่องต่าง ๆ  โคลงโลกนิติมีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  ...