Home » Posts tagged with "เณรคำ กบดานลาว"

เณรคำ กบดานลาว

เณรคำ กบดานลาว เจ้าหน้าที่ไทยตามจับ ไหวตัวทันนั่งฮ. หนีไป

เณรคำ กบดานลาว เจ้าหน้าที่ไทยตามจับ ไหวตัวทันนั่งฮ. หนีไป ยังตามจับไม่ได้ครับ สมีคำ หรือนายวิรพล สุขผล จากข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้น ว่าอดีตพระเณรคำหนีมากบดานที่ลาว...