Home » Posts tagged with "ลีน่าจัง ด่าทักษิณ"

ลีน่าจัง ด่าทักษิณ

คลิปลีน่าจัง ด่ากราดทักษิณ กลางรายการสด

คลิปลีน่าจัง ด่ากราดทักษิณ กลางรายการสด งานจะงอกไหมละทีนี้ เมื่อคนดังอย่าง ลีน่า จัง เหตุการณ์นั้นเกิดจากมีคนโทรเข้ากลางรายการ ของลีน่าจัง เมื่อวันที่...