Home » Posts tagged with "ผลสอบกพ54 ออกแล้ว"

ผลสอบกพ54 ออกแล้ว

ประกาศผลสอบ กพ ภาค ก 2554

ประกาศผลสอบ กพ ภาค ก 2554 จะประกาศวันที่ 7 กันยายน 2554 นะครับ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. 7 ก.ย. 54 โดยจะประกาศตามสถานที่ดังต่อไปนี้ - ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ....