Home » Posts tagged with "ทหารไทยปะทะเขมร"

ทหารไทยปะทะเขมร

เขมรแสบ ฮุนเซนร้องUN ไทยรุกราน มีการปะทะเดือดอีกระลอก 3 แล้ว

ทหารไทยปะทะเขมร เขมรแสบ ฮุนเซนร้องUN ไทยรุกราน มีการปะทะเดือดอีกระลอก 3 แล้ว update ล่าสุด เมื่อเวลา 08.15 ฐปนีย์ เอียดศรีชัย ผู้สื่อข่าวช่อง3 ทวีตข้อความทางทวิตเตอร์ว่า... 

ไทยปะทะเขมร ไทยรบเขมร ยิงกันแล้ว ที่ บริเวณภูมะเขือ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 64 นาย รถถังสูญเสีย 12-15 คัน และเครื่องยิงจรวด 4 ชุด

ไทยปะทะเขมร ไทยรบเขมร ยิงกันแล้ว ที่ บริเวณภูมะเขือ ทหารกัมพูชา เสียชีวิต 64 นาย รถถังสูญเสีย 12-15 คัน และเครื่องยิงจรวด 4 ชุด บริเวณภูมะเขือและรอบเขาพระวิหาร...