Home » ข่าวเด่น » วันหยุดวันสงกรานต์ 2556 มติครม หยุดสงกรานต์ 12-16 เมษายน หยุดยาว 5 วัน


วันหยุดวันสงกรานต์ 2556 มติครม หยุดสงกรานต์ 12-16 เมษายน หยุดยาว 5 วัน

วันหยุดสงกรานต์ 2556 มติครม หยุดสงกรานต์ 12-16 เมษายน จุใจ 5 วัน ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบให้วันที่ 12-16 เมษายน 2556 วางแผนเที่ยวกันได้แล้วนะครับ เพื่อนๆ

วันหยุดวันสงกรานต์ 2556 มติครม

วันหยุดวันสงกรานต์ 2556 มติครม

ศุกร์ 12 เมษายน 2556
เสาร์ 13 เมษายน 2556
อาทิตย์ 14 เมษายน 2556
จันทร์ 16 เมษายน 2556
อังคาร 16 เมษายน 2556

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.