Home » ข่าวเด่น » ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ คลิปชูวิทย์ แฉ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เรื่องทุจริต


ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ คลิปชูวิทย์ แฉ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เรื่องทุจริต

ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ คลิปชูวิทย์ แฉ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เรื่องทุจริต เอาแล้ว เฮียชู เจอทั้งศึกนอก ศึกใน คลิปนี้เป็น การแฉพฤติกรรมของนายชัยวัฒน์ ที่ส่อไปในทางทุจริต

ประวัติ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์

ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนชิโนรส จบชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จากนั้นได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท จากคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ ประกอบอาชีพเป็นทนายความ เริ่มทำงานประจำที่สำนักงานบำรุงสุวิชา อภิศักดิ์ และเป็นทนายความส่วนตัวของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ต่อมาจึงได้เข้าร่วมงานทางการเมืองร่วมกับพรรคความหวังใหม่ พรรคกิจสังคม และลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในกรุงเทพมหานคร เขตที่ 3 สังกัดพรรคถิ่นไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อจากนั้นจึงได้ย้ายมาร่วมงานการเมืองกับนายชูวิทย์ และทำหน้าที่เลขาธิการพรรคซึ่งจัดตั้งโดยนายชูวิทย์ ได้แก่ พรรคต้นตระกูลไทย พรรคสู้เพื่อไทย

ในระหว่างที่นายชูวิทย์ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้หน้าที่เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของนายชูวิทย์ ต่อจากนั้นจึงได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.กรุงเทพมหานคร เขต 11 สังกัดพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง จึงได้ย้ายมาร่วมกับนายชูวิทย์ ในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้น โดยมีชื่อพรรคว่า พรรครักประเทศไทย ซึ่งในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 ได้ลงสมัคร ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรครักประเทศไทย ในลำดับที่ 2 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรกในการเลือกตั้งครั้งนี้

ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ได้ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรครักประเทศไทย แต่ได้เกิดข้อขัดแย้งกับนายชูวิทย์ในเรื่องการลาออกจากสมาชิกพรรค โดยนายชูวิทย์ไม่พอใจในกรณีที่นายชัยวัฒน์ ลงมติไว้วางใจพลตำรวจเอกประชา พรหมนอก และการสนิทสนมกับนายจตุพร พรหมพันธ์ โดยนายชูวิทย์ได้แถลงข่าวพร้อมทั้งนำวิดีโอการสนทนากับนายชัยวัฒน์ โดยมีใจความว่านายชัยวัฒน์ มีส่วนได้ผลประโยชน์จากการสร้างถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ คลิปชูวิทย์ แฉ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เรื่องทุจริต

ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ คลิปชูวิทย์ แฉ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เรื่องทุจริต

ที่มา

th.wikipedia.org/wiki/ชัยวัฒน์_ไกรฤกษ์

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.