Home » การศึกษา » แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการแนะนำตัวภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ


แนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการแนะนำตัวภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ

การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

การแนะนำตัวนั้นเป็นการบอกเล่าถึงประวัติของเราให้ผู้อื่นได้ทราบ การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ยากเลย เพราะปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สมาคมอาเซียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อย่างน้อยเราจะสามารถแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษได้  เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร การค้าขายเป็นต้น

การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษก็จะมีหลายแบบด้วยกัน เช่นการแนะนำตัวแบบง่าย ๆๆ แบบเป็นทางการ เป็นต้น

ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีความสำคัญมากในตอนนี้ทุกคนอย่ามองข้าม และเพื่อในการสัมภาษณ์งาน สมัครงาน

อย่างน้อยถ้าพูดอังกฤษไม่ค่อยได้แต่ก็ขอให้ได้ในเรื่องการแนะนำตัวก็ยังดี เรามาดูกันคะไม่ได้ยากอย่างที่คิด

สารบัญ การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

  1. การแนะนำตัวเป็นภาษอังกฤษแบบเป็นกันเอง
  2. การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการ
  3. การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน
  4. การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษในการเข้าทำงานใหม่

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

การแนะนำตนเองแบบเป็นกันเอง

การแนะนำตัวแบบเป็นกันเอง จะเป็นการแนะนำตัวสำหรับคนที่อายุไล่เลี่ยกัน

หรือเรียนอยู่ชั้นเดียวกัน

Hello. (ทักทาย)
เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)
My name’s Tongdee. (บอกชื่อ)
มาย เนมส ทองดี (ผมชื่อทองดี)
I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม ฟรอม ไท๊แลนด (ผมมาจากประเทศไทย)
I’m an exchange student. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เมิน นิกซเช๊นจ สติ๊วเดินท (ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน)
Glad to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
แกลด ทะ มีท ชู (ดีใจที่ได้เจอกัน)

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

การแนะนำตนเองแบบเป็นทางการ

เป็นการแนะนำตัวที่สุภาพ เป็นทางการใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าหรือกับคนที่มีตำแหน่งสูงกว่า เป็นต้น

Good morning. (ทักทาย)
กุด ม๊อนิง (อรุนสวัสดิ์ครับ)

May I introduce myself? (ขออนุญาต)
เม๊ ยาย ยินทระดิ๊วซ มายเซ๊ลฟ (ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ)
My name is Somchai Rakdee. (บอกชื่อ)
มาย เนม มิส สมชาย รักดี (ผมชื่อสมชาย รักดี)
I’m the marketing manager from ABC company. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
ไอม เดอะ ม๊าคิททิง แม๊นนิจเจอะ ฟรอม เอบีซี คั๊มพะนี (ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัทเอบีซี)
Nice to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
ไนซ ทะ มีท ชู (ยินดีที่ได้รู้จัก)

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งาน

เป็นการแนะนำตัวเมื่อเราได้ไปสัมภาษณ์งาน การแนะนำตัวสัมภาษณ์งานนี้จะต้องบอก ถึงคุณสมบัติส่วนตัวของเรา ความสามารถพิเศษ และประสบการทำงาน เป็นต้น

Let  me introduce my self (ขอแนะนำตัวเอง)

My name is ….. (บอกชื่อ-นามสกุล)

I was born on Friday 13 th of May 1988. I am 24 years old (ผม/ดิฉัน เกิดเมื่อ 13 พฤษภาคม 2531 อายุ 24 ปี)

I have no brothers or sisters. and I am single (ผม/ดิฉัน ไม่มีพี่น้อง สถานภาพ โสด)

I graduated in ….. (คณะที่จบการศึกษา เช่น Communication Arts คณะนิเทศศาสตร์) major …. (สาขาที่จบ เช่น Journalism  วารสารศาสตร์) from ……(มหาวิทยาลัยที่จบ เช่น Rangsit university มหาวิทยาลัยรังสิต) with GPA 3.80 (เกรดเฉลี่ย 3.8)

ทัศนคติต่อชีวิตช่วงเรียนมหาวิทยาลัย

I learned to do things which I never could do before. I had a great chance to learn about life, the activities of life, meet new friends, and a lot more other things than I can say (ฉันได้รู้จักและได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ได้โอกาสเรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้พบเพื่อนใหม่ ๆ และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่คงบรรยายได้ไม่หมด)

คุณสมบัติส่วนตัว

My most important qualifications is good attention and patience (คุณสมบัติที่สำคัญของผม/ดิฉัน คือ ความตั้งใจและความอดทนครับ/ค่ะ)

When I start to do anything I will go on until the job is done (ตัวอย่างของความตั้งใจและความอดทน คือ เมื่อผม/ดิฉัน เริ่มทำงานบางอย่าง ผม/ดิฉัน จะลงมือทำมันจนเสร็จสิ้น)

I am easy going. I can get along with anybody. (เป็นคนเข้ากับคนง่าย สามารถเข้ากันได้กับคนทุกรูปแบบ)

My hobbies are surfing the internet, watching movies and reading books. They’re all have a lot of knowledge. (งานอดิเรกคือการเล่นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ และอ่านหนังสือ เพราะมีความรู้มากมายอยู่ในนั้น)

เป้าหมายในการทำงาน

I would like to have a good job which brings a stable income, have security, a family and be able to do some good things that people can remember me by. (มีงานดี ๆ ที่รายได้แน่นอน และมีความมั่นคงในชีวิต มีครอบครัว และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ผู้อื่นได้จดจำ)

เหตุผลที่เลือกบริษัทนี้

Because this company has a good image of stability and security. It’s like when you want to travel on a ship, certainly you would choose a ship that you feel confident  with. (เพราะว่าบริษัทนี้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความมั่นคง และความปลอดภัย เหมือนกับถ้าคนเราจะลงเรือสักลำ ก็คงต้องเลือกเดินทางไปกับเรือที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจ)

ก่อนจบการสัมภาษณ์

I really appreciate the chance to have an interview with you today. Thank  you so much. (ขอบคุณสำหรับโอกาสในการสัมภาษณ์วันนี้)

๙๙๙๙๙๙๙๙๙

การแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษในการเข้าทำงานใหม่

คือ การแนะนำตัวเองให้เพื่อนร่วมงานใหม่รู้จักเรามากขึ้น เวลาทำงานด้วยจะได้ไม่สะดุดหรือมีข้อขัดแย้งกัน

Good Morning, Afternoon, Evening ! Let me introduce myself.  My name is _____.
สวัสดีตอนเช้าครับ ขอแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อ ______

I was born in Bangkok, Thailand.  ผมเกิดที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยครับ

I am _____ years old.  ผมอายุ ____ ปีครับ

I have two sisters,one elder brother and one younger brother.
ผมมีน้องสาว2คน น้องชาย1คน และพี่ชาย1คนครับ

I worked for TLM company in Suvarnabhumi airport.
ก่อนนี้ทำงานอยู่ที่บริษัท TLM ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ

At present, I am working in Macau.
ส่วน ณ ตอนนี้ ผมทำงานอยู่ที่ประเทศมาเก๊าครับ

I live in Bangkok for 20 years.
ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานครมา 20 ปีแล้วครับ

It’s an honour to meet you เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบคุณ

การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษแบบต่าง ๆ ก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยเพียงแค่เราพูดถึงประวัติส่วนตัว หากพูด ภาษาอังกฤษได้ไม่มากอย่างน้อยก็แนะนำตัวเองก็ได้ระดับหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วในสถานการณ์ต่าง ๆๆ

เรียบเรียงโดย Jamjung.com

ที่มา

http://blog.janthai.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-2838.html

http://info.muslimthaipost.com/main/index.php?page=sub&category=31&id=19375

http://timemykung.blogspot.com/2011/07/14-introduce-yourself.html

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.