Home » การศึกษา » สมัครสอบ gat pat 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 2-30 ก.ค. นี้


สมัครสอบ gat pat 2556 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 2-30 ก.ค. นี้

สมัครสอบ gat pat 2556 สทศ.รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 2-30 ก.ค. นี้

สมัครสอบ gat pat 2556

GAT = สมัครสอบวัดความถนัดทั่วไป

PAT = ความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ

ครั้งที่ 1/2556 (สอบเดือนตุลาคม) เพื่อให้นักเรียนนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดม ศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา (แอดมิสชั่นส์) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยรับสมัครวันที่ 2-30 กรกฎาคม 2555

ชำระเงินวันที่ 2-31 กรกฎาคม 2555 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร

วันที่ 2 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2555 ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบวันที่ 20 สิงหาคม 2555

สอบวันที่ 6-9 ตุลาคม 2555

ประกาศผลสอบวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

น้องๆ สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.niets.or.th ครับ

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.