Home » การศึกษา » ทายาทเกษตร มช 57 ประกาศผลสอบทายาทเกษตร มช 57


ทายาทเกษตร มช 57 ประกาศผลสอบทายาทเกษตร มช 57

ทายาทเกษตร มช 57 ประกาศผลสอบทายาทเกษตร มช 57 สำหรับน้องๆที่ สมัครสอบไว้ ตรวจสอบรายชื่อได้ครับ ตามลิ้งค์ด้านล่าง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวที่เคยประกาศสอบ

งานบริการการศึกษาฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการ ประจำปีการศึกษา 2557 ดังนี้.-

1. โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2557

2. โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2557

ทั้ง นี้ คณะเกษตรศาสตร์ จะได้จัดส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ไปยังโรงเรียนของผู้สมัครสอบต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ

งานบริการการศึกษาฯ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

โทร. 0-5394-4642

ที่มา http://web.agri.cmu.ac.th/eduserv/webSitePui/index.html

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.