Home » วันสำคัญ » วันออกพรรษา 2557 ทำบุญวันออกพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนาของไทย


วันออกพรรษา 2557 ทำบุญวันออกพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนาของไทย

วันออกพรรษา 2557 ทำบุญวันออกพรรษา วันสำคัญทางพุทธศาสนาของไทย

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาจำพรรษา 3 เดือนของพระสงฆ์เถรวาท เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโวธนิยมนำไปใส่บาตรในวันนี้ก็คือ ข้าวต้มมัดไต้ และข้าวต้มลูกโยนและคล้าย ๆเหมือนเป็นวันครอบครัวอีกวันหนึ่งด้วย ในแต่ละท้องถิ่นยังมีประเพณีอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การแข่งเรือ การเทศน์มหาชาติ การทอดกระฐิน อีกด้วย

วันออกพรรษา 2556 ตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2556

สารบัญเกี่ยวกับวันออกภรรษา

1. ประวัติวันออกพรรษา

2. วันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการหรือไม่

3. กิจกรรมวันออกพรรษาที่ชาวพุทธทำกัน

4. กลอนวันออกพรรษา

5. ทำบุญออกพรรษาได้บุญอย่างไร

6. ความสําคัญวันออกพรรษา

7. คำปวารณาออกพรรษา

8. ประเภทของการออกพรรษาของพระสงฆ์

9. วันออกพรรษาในปฏิทินสุริยคติไทย

=================

ประวัติวันออกพรรษา

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระภิกษุสงฆ์ คือ เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา หรือออกจากพรรษาที่ได้อธิษฐานเข้าจำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในวันออกพรรษาในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า เป็นวันที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์

วันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ที่เรียกว่า มหาปวารณา ใน วันออกพรรษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ เนื่องจากในระหว่างที่เข้าพรรษาอยู่ด้วยกัน พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และการให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนก็จะทำให้รู้ข้อบกพร่องของตน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันได้ด้วย พระผู้ใหญ่ก็กล่าวตักเตือนพระผู้น้อยได้ และพระผู้มีอาวุโสน้อยก็สามารถชี้แนะถึงข้อไม่ดีของพระผู้ใหญ่ได้เช่นกัน แม้พระผู้ใหญ่จะมีอาวุโสมากกว่า แต่ท่านก็มิได้สำคัญตนผิดคิดว่าท่านทำอะไรแล้วถูกไปหมดทุกอย่าง เพื่อเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีการคอยสังวร คือ ตามระวัง ไม่ประมาท ไม่ยอมให้ความเลวร้ายเกิดขึ้นได้ เหมือนล้อมรั้วไว้ก่อนที่วัวจะหาย ไม่ว่าจะอยู่ในเทศกาล

เข้าพรรษาหรืออกพรรษา พระท่านจะประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบของพระธรรมวินัยอยู่ตลอดเวลา

เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่ ตั้งใจจำพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาสพรรษากาลในวันนี้ และวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหนะ

=================

วันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการหรือไม่

เป็นวันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี วันหยุดธนาคาร วันหยุดเรียน

และนี่เป็นตารางวันทั้งหมดในปีนี้ 2556

เดือนมกราคม อังคาร 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)

เดือนกุมภาพันธ์ จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา (วันหยุดธนาคาร และราชการ) เดือนเมษายน เสาร์ 6 เมษายน : วันจักรี (วันหยุดธนาคาร และราชการ) จันทร์ 8 เมษายน : ชดเชยวันจักรี ศุกร์ 12 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดราชการ)

เสาีร์ 13-15 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคาร และราชการ) อังคาร 16 เมษายน : ชดเชยวันสงกรานต์

เดือนพฤษภาคม พุธ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร) อาทิตย์ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล (วันหยุดธนาคาร และราชการ) จันทร์ 6 พฤษภาคม : ชดเชยวันฉัตรมงคล จันทร์ 13 พฤษภาคม :วันพืชมงคล (วันหยุดราชการ) ศุกร์ 24 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (วันหยุดธนาคาร และราชการ)

เดือนกรกฎาคม จันทร์ 1 กรกฎาคม : วันหยุดครึ่งปีธนาคาร จันทร์ 22 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดธนาคาร และราชการ) อังคาร 23 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา (วันหยุดราชการ)

เดือนสิงหาคม จันทร์ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร และราชการ)

เดือนตุลาคม พุธ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคาร และราชการ)

เดือนธันวาคม พฤหัสบดี 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร และราชการ) อังคาร 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคาร และราชการ) อังคาร 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี (วันหยุดธนาคาร และราชการ)

เมื่อดูปฏิทินวันหยุดในข้างต้นนี้แล้ว ก็จะทำให้เราสามารถเตรียมตัวเพื่อวางแผนสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงวันหยุดได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีปัญหากระทบกับการเรียน หรือการทำงานหรือไม่

=================

กิจกรรมวันออกพรรษาที่ชาวพุทธทำกัน

กิจกรรมวันออกพรรษาที่ชาวพุทธทำกัน

* กิจกรรมทางพุทธศาสนา เมื่อถึงวันออกพรรษาชาวพุทธทั้งหลายจะร่วมการบำเพ็ญกุศล ทำบุญ ทำทาน เข้าวัดทำบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป เทียน ไปบูชาพระที่วัด และฟังพระธรรมเทศนา และพระสงฆ์จัดพิธีสังฆกรรมมหาปวารณา และหลังวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจะเข้าร่วมกันตักบาตรใหญ่ในวันนี้ ที่เรารู้จักกันดีคือ การตักบาตรเทโว ที่นิยมใช้อาหาร หรือข้ามต้มมัด หรือข้าวต้มลูกโยน

* กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมที่ชาวพุทธที่จะทำร่วมกันในช่วงวันหยุด ช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยอาศัยวัดวาราอารามเป็นที่รวมกลุ่ม อาจจะมาเป็นครอบครัว หรือเพื่อนฝูง หรือมาเป็นหมู่คณะที่สามารร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ เช่น การทำความสะอาดลานวัด, สถานที่ราชการ, บ้านเรือน, จัดการบรรยายธรรมะ หรือกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องพุทธศาสนา หรือจัดนิทรรศการต่างๆ

* กิจกรรมตามท้องถิ่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณีออกพรรษาที่มักจัดต่อเนื่องมานาน และผู้คนต่างเข้าไปร่วมงาน และกลายเป็นเทศกาลงานบุญที่สามารถไปเที่ยวงานได้ เช่น ประเพณีตักบาตรเทโว, พิธีทอดกฐิน, ประเพณีเทศน์มหาชาติตามวัดต่างๆทั่วประเทศ

กิจกรรมที่ฮิตที่กันเกือบทุกครอบครัว คือ

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันออกพรรษา ๑. ทำบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ ๒. ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา

๓. ร่วมกุศลธรรม “ตักบาตรเทโว” ๔. ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและ ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตามวัดและสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ๕. ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มีนิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับวันออกพรรษาฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

=================

กลอนวันออกพรรษา

สิบนิ้วประนมกร ลูกขอวอนกล่าวอำลา ถึงวันออกพรรษา เป็นสัญญาพ้นสามเดือน เชิญชวนเหล่าชาวพุทธ มาร่วมจุดธูปบูชา เวียนเทียนขอขมา องค์สัมมาตามทำนอง รับศีลและกินทาน ร่วมสืบสานประเพณี รักษากายวจี ฟังหลวงพี่แสดงธรรม สิ่งใดหากล่วงเกิน หรือขาดเขินโปรดอภัย บางครั้งเผลอทำไป ไม่ตั้งใจขอขมา คารวะพระสงฆ์เณร อย่ามีเวรหรือโกธา ร่วมบุญโมทนา ให้กายาอยู่เป็นสุข เทพไท้โปรดอวยพร อย่าจากจรให้เป็นกรรม ร่วมบุญประพฤติธรรม ทุก ๆ ค่ำมีสุขเทอญ…ฯ

ให้ทุกท่าน สุขสันต์วันออกพรรษา ร่วมเฮฮา รื่นเริง บันเทิงจิต ร่วมฟังธรรม น้อมนำ ทางชีวิต ร่วมฝึกจิต ปฏิบัติ ขจัดกิเลส

เขาเข้าวัด…มัดข้าวต้ม..พรมน้ำมนต์ ฟังพระบ่น…พ่นสอน…กลอนสังเวช ให้ตัดทุกข์…สร้างสุข…รุกทั้งเขต ให้กิเลส…ดับลง…ปลงจิตใจ

เทศกาล ออกพรรษา หน้ากฐิน ไปสุดสิ้น ลอยกระทง ขึ้น ๑๕ ค่ำ กาลทาน หนึ่งเดือน เตือนความจำ สาธุชน น้อมผ้าเหลือง รุ่งเรืองรอง น้อมถวาย แด่พระสงฆ์ จำพรรษา ครบองค์ห้า ถ้วนไตรมาส ไม่หม่นหมอง ให้พระสงฆ์ ผู้ทรงศีล ได้ห่มครอง ตามครรลอง ชาวไทยพุทธ พิสุทธิ์ใจ พระท่านได้ กรานกฐิน อานิสงส์ พุทธองค์ ทรงบัญญัติ สิกขาไว้ จาริกไป โปรดเวไนย ทั้งใกล้ไกล ได้ดั่งใจ ให้ชาวโลก คลายโศกตรม ผู้ถวาย ได้กองบุญ หนุนราศี ชื่นชีวี มีผลให้ ได้สุขสม มีผิวพรรณ ผุดผ่องงาม ชนชื่นชม

อภิรมย์ โภคีย์ทรัพย์ ไม่อับจน หากวัดใด ได้ยกเป็น “อารามหลวง” ชนทั้งปวง ร่วมเสด็จ พระราชกุศล ขอพระราชทานผ้า แทบยุคล แทนเบื้องบน น้อมนำไป ถวายทาน เราชาวพุทธ ภาคภูมิใจ ไม่ด้อยค่า จอมราชา ทรงพระคุณ บุญสืบสาน ทรงบำเพ็ญ ทานศีลธรรม นำสราญ สาธุการ อธิษฐานให้ ไทยร่มเย็น.

=================

ทำบุญออกพรรษาได้บุญอย่างไร

ทำบุญออกพรรษาได้บุญอย่างไร

บุญที่เกิดจากการทำความเห็นให้ตรงสัจจะ

คือ ทำปัญญาให้ตรงสัจจะอันล้ำลึกหรือการทำปัญญาให้ตรงกับเป้าหมายสูงสุดของชีวิตปรับวิถีทาง ทำกิจการงานทุกอย่างให้ได้ประโยชน์สูงสุดสำหรับทุกฝ่าย

บุญที่เกิดจากการอนุโมทนา

ในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า เมื่อใครทำความดี เราควรยินดีในความดีของเขา ทำให้จิตใจของเราสูงขึ้น ไม่อิจฉาริษยา บุญนี้จะส่งผลให้เรามีมิตรมาก มีความสัมพันธ์ที่ดี

บุญที่เกิดจากการอุทิศบุญ

เมื่อเราทำความดีใดๆ เราก็ควรหมั่นเผื่อแผ่ความดีให้แก่คนอื่น บางความดี ความชอบในผลงานให้แก่คนอื่น บุญจะส่งผลให้เราจิตใจสะอาด อิสระและยิ่งใหญ่ขึ้น (ถ้าเรายิ่งอุทิศบุญมากแล้ว บุญนั้นก็จะสะท้อนกลับมาหาเราเป็น 2 เท่าของบุญทั้งหมด เราไม่ต้องกลัวว่าบุญของเราจะหมดไป)

บุญที่เกิดจากการแสดงธรรม

เมื่อเรารู้ว่าใครที่ด้อยกว่าเราแล้ว เราก็ควรแนะนำ สั่งสอน ตักเตือนเขาด้วยความเมตตา ด้วยใจที่ปรารถนาดีจริงๆ เป็นการแสดงธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เราแตกฉานและมั่งคงในความดีงาม หรือถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องธรรมมากนัก เราก็อาจจะซื้อหรือแจกซีดีธรรมะก็ได้

บุญที่เกิดจากการฟังธรรม

บุญนี้จะรวมไปถึง การที่เราอ่านหนังสือ ฟังเทป หรือฟังเทศน์ ที่จะช่วยเราให้เห็นแง่มุมของสัจจะครบถ้วน บุญในข้อนี้จะส่งผลให้วิสัยทัศน์ของเรากว้างขวางล้ำลึก

บุญที่เกิดจากการขวนขวายในกิจผู้อื่น

ใครก็ตามที่ควรได้รับความช่วยเหลือ เราจะช่วยเขาตามสมควรแก่ฐานะ คือ ถ้าทุกคนดีขึ้นจริงๆ บุญนี้ก็จะส่งผลให้เรามีบริวารมาก มีคนอาสาช่วยเรายามเดือดร้อน

บุญที่เกิดจากการประพฤติอ่อนน้อม

ถ้าใครเคยประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ รู้จักถ่อมตน เราก็ได้บุญไปแล้ว จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วเกิดผลดี สิ่งนั้นก็เป็นบุญหมด ผู้ที่ควรอ่อนน้อม คือ ผู้ประเสริฐ ผู้ที่มีความบริสุทธิ์ใจ เราจะต้องประพฤติอ่อนน้อมอยู่เสมอ ซึ่งบุญนี้จะส่งผลให้เราเป็นที่รักที่เมตตา และอยู่ในสังคมอันสูง

บุญที่เกิดจากการภาวนา

ถ้าเราหมั่นภาวนาอยู่เสมอทุกวันๆ เจริญสติ ฝึกสมาธิอยู่ทุกขณะ อย่าให้ขาด ซึ่งบุญนี้จะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีพลังอำนาจในตนเองและมีสติปัญญา

บุญที่เกิดจากการหมั่นรักษาศีล

บุญที่เกิดจากการหมั่นรักษาศีลอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เรามีสุขภาพดี ชีวิตมีสวัสดิภาพ

บุญที่เกิดจากการให้ทาน

ซึ่งบุญที่เกิดจากการให้ทาน จะส่งผลให้เราเป็นคนมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก เชื่อว่าข้อนี้เพื่อนๆคงทำกันเป็นประจำนะคะ

=================

ความสำคัญของวันออกพรรษา

วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้” ในวันออกพรรษานี้พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย

=================

คำปวารณาออกพรรษา

.สังฆัมภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

ทุติยัมปิ ภันเต ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

ตะติยัมปิ ภันเต สังฆัง ปะวาเรมิ ทิฏเฐนะ วา สุเตนะ

วา ปะริสังกายะ วา วะทันตุ มัง อายัสมันโต อะนุกัมปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปะฏิกกะริสสามิ ฯ

=================

ประเภทของการออกพรรษาของพระสงฆ์

1.รักษาศีลให้บริสุทธิ์ โดยที่ต้องรักษาคือ จาตุปาริสุทธิศีล เช่น ปาฏิโมกขสังวรศีล อิทรียสังวรศีล อาชีวปาริสุทธิศีล ปัจจยสันนิตศีล 2.ทำกิจวัตรต่างๆให้ครบถ้วน กล่าวคือ ข้อปฏิบัติที่ต้องทำเป็นประจำ 3.ศึกษาไตรสิกขา อันได้แก่ สีลสิกขา คือ การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย จิตตสิกขา คือ การทำจิตให้สงบ ปัญญาสิกขา คือ การใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหา 4.บริหารคณะสงฆ์ตามตำแหน่งหน้าที่ พระภิกษุที่อุปสมบทแล้วหลายพรรษาและมีความรู้ทางพระธรรมวินัยพอสมควร มักจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ปฏิบัติต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 5.เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขว้างออกไป โดยสามารถกระทำได้ทั้งในวัด นอกวัด แม้แต่การเดินทางไปไหนต่อไหนด้วยอาการสำรวมก็ถือว่าเป็นการเผยแผ่ไปด้วย 6.ปฏิสังขรณ์เสนาสนะ และปูชนียสถานในวัด ซึ่งนอกจากการซ่อมแซมแล้วยังต้องสร้างเพิ่มเติม 7.สืบต่อพระพุทธศาสนา ซี่งเป็นหน้าที่ที่ติดไปตลอดการครองสมณเพศตลอดชีวิต

===============

วันออกพรรษาในปฏิทินสุริยคติไทย

ปีชวด 26 ตุลาคม พ.ศ. 2539 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ปีฉลู 16 ตุลาคม พ.ศ. 2540 4 ตุลาคม พ.ศ. 2552 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปีขาล 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปีเถาะ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2542 12 ตุลาคม พ.ศ. 2554 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ปีมะโรง 13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567

ปีมะเส็ง 2 ตุลาคม พ.ศ. 2544 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 7 ตุลาคม พ.ศ. 2568

ปีมะเมีย 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ???

ปีมะแม 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ???

ปีวอก 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547 16 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ???

ปีระกา 18 ตุลาคม พ.ศ. 2548 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ???

ปีจอ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2549 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ???

ปีกุน 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ???

เรียบเรียงโดย Jamjung.com

ที่มา

บ้านมหาดอทคอม

wikipedia.org

deedeejung.com

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.