Home » วันสำคัญ » วันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการหรือไม่


วันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการหรือไม่

วันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการหรือไม่ เป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัย คำตอบคือ ไม่ใช่วันหยุดราชการ ครับ ยืนยันได้จากเพื่อนเป็นข้าราชการ ยังไปทำงานปกติครับ คงหายสงสัยแล้วนะครับ

วันออกพรรษาเป็นวันหยุดราชการหรือไม่

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.