Home » วันสำคัญ » วันพระ 2555 ปฏิทินวันพระ 2555


วันพระ 2555 ปฏิทินวันพระ 2555

วันพระ 2555 ปฏิทินวันพระ 2555 วันพระนั้นเป็นวันสำคัญอย่างมาก ของชาวพุทธ วันี้เป็นวันดีในการที่พวกเราจะได้ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวง เพื่อให้ชีวิตดีขึ้น วันพระนั้นชาวไทยเราจะซื้อดอกไม้ไปไหว้พระ ชาวงเช้าก็ตื่นมาทำบุญตักบาตร เพื่อสร้างกุศลให้แก่ตัวเอง ครับ Jamjung.com ได้นำ ปฏิทินวันพระ 2555 จาก DMC มาฝากครับ ตลอดทั้งปี 2555 เลยทีเดียว

วันพระ 2555 ปฏิทินวันพระ 2555

วันพระ 2555 เดือนมกราคม
วัน อาทิตย์ที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
วัน อาทิตย์ที่ 8 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
วัน จันทร์ที่ 16 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
วัน จันทร์ที่ 23 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
วัน อังคารที่ 31 มกราคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

วันพระ 2555 เดือนกุมภาพันธ์
วัน อังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
วัน พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
วัน อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3
วัน พุธที่ 29 กุมภาพันธ์เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

เดือนมีนาคม
วัน พุธที่ 7 มีนาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
วัน พฤหัสบดีที่ 15 มีนาคมเป็นวันขึ้นแรม 8 ค่ำ เดือน 4
วัน พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4
วัน ศุกร์ที่ 30 มีนาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

วันพระ 2555 เดือนเมษายน
วัน ศุกร์ที่ 6 เมษายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
วัน เสาร์ที่ 14 เมษายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
วัน ศุกร์ที่ 20 เมษายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5
วัน เสาร์ที่ 28 เมษายน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

เดือนพฤษภาคม
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
วัน อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
วัน อาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6
วัน จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระ 2555 เดือนมิถุนายน
วัน จันทร์ที่ 4 มิถุนายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
วัน อังคารที่ 12 มิถุนายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
วัน จันทร์ที่ 18 มิถุนายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7
วัน อังคารที่ 26 มิถุนายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

เดือนกรกฎาคม
วัน อังคารที่ 3 กรกฎาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วัน พุธที่ 11 กรกฎาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
วัน พุธที่ 18 กรกฎาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8
วัน พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

วันพระ 2555 เดือนสิงหาคม
วัน พฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (2)
วัน ศุกร์ที่ 10 สิงหาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 (2)
วัน ศุกร์ที่ 17 สิงหาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 (2)
วัน เสาร์ที่ 25 สิงหาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9

เดือนกันยายน
วัน เสาร์ที่ 1 กันยายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
วัน อาทิตย์ที่ 9 กันยายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
วัน เสาร์ที่ 23 กันยายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
วัน อาทิตย์ที่ 30 กันยายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

วันพระ 2555 เดือนตุลาคม
วัน จันทร์ที่ 8 ตุลาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
วัน จันทร์ที่15 ตุลาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10
วัน อังคารที่ 23 ตุลาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วัน อังคารที่ 30 ตุลาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

เดือนพฤศจิกายน
วัน พุธที่ 7 พฤศจิกายนเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
วัน จันทร์ที่ 13 พฤศจิกายนเป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
วัน อังคารที่ 21 พฤศจิกายนเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
วัน พุธที่ 28 พฤศจิกายนเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

วันพระ 2555 เดือนธันวาคม
วัน พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคมเป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
วัน พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคมเป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
วัน ศุกร์ที่ 21 ธันวาคมเป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
วัน ศุกร์ที่ 28 ธันวาคมเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

ที่มา

http://www.dmc.tv/pages/scoop

ในส่วน วันพระ 2556 ปฏิทินวันพระ 2556 เรากำลังทำการรวบรวมครับ ติดตามได้ที่นี่

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.