ค่าแบนเนอร์ ลงโฆษณา

ค่าแบนเนอร์ ลงโฆษณา www.jamjung.com

ท่านที่สนใจลงโฆษณากับเราติดต่อ สอบถามราคาได้ที่ ads@jamjung.com

ยอดคนเข้าเว็บ กว่า 20,000 คนต่อวัน

http://www.stats.in.th/?cmd=stats&user=jamjung

http://www.jamjung.com/wp-content/uploads/2011/01/jjuip.jpg