Home » สอบตำรวจ » เปิดสอบตำรวจ 2556 1,746 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ประมาณ ปลาย ม.ค. – ต้น ก.พ. 56


เปิดสอบตำรวจ 2556 1,746 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ประมาณ ปลาย ม.ค. – ต้น ก.พ. 56

เปิดสอบตำรวจ 2556 1,746 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ประมาณ ปลาย ม.ค. – ต้น ก.พ. 56

เปิดสอบตำรวจ 2556 1,746 อัตรา

เปิดสอบตำรวจ 2556 1,746 อัตรา

มาแล้วครับสำหรับที่อยากรับใช้ชาติ เป็นตำรวจ เปิดสมัครสอบแล้วตามเนื้อหาด้านล่าง Jamjung.com ขอใหเพื่อนๆโชคดีได้เป็นตำรวจ สำใจอยากกันทุกคนครับผม ตำรวจที่เปิดรับตอนนี้56

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกวุฒิ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า และเป็นทหารกองหนุน
ที่เคยรับราชการในกองประจำการเป็นตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2556
จำนวน 1,746 อัตรา ดังนี้

1. ด้านถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยเขตพระราชฐานที่ประทับ
ในส่วนของ บช.น. จำนวน 982 อัตรา และ ภ.7 จำนวน 64 อัตรา
2. ด้านการรักษาความปลอดภัยบุคคล และสถานที่ ในส่วนของ บช.ส. จำนวน 200 อัตรา
3. ด้านความมั่นคงชายแดน ในส่วนของ บช.ตชด. จำนวน 500 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ประมาณ ปลาย ม.ค. – ต้น ก.พ. 56

คาดว่าจะสอบ

วันที่ 24 ก.พ. 56
* โปรดติดตามกำหนดการที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งที่ เว็บไซต์ กองการสอบ

http://rcm.edupol.org/head3/h39.html

กองการสอบ อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น 3
กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0 2941 0979, 0 2941 3169, 0 2941 1928

หัวข้อน่าสนใจ

Leave a comment

You must be Logged in to post comment.